Zorgsymposium 19-11-201419-11-2014
Zorgsymposium trekt volle raadzaal ....

Op 19 november 2014 hield de Seniorenraad, in samenwerking met de Wmo-raad, een zorgsymposium, dat een volle raadzaal trok in het gemeentehuis in Emmen.

Tijdens het symposium hield Jan Bos, weth. Wmo van de gemeente Emmen, een helder betoog over de veranderingen in de zorg, waarbij de oude Awbz na 1 januari 2015 verandert in een zorgdeel en in een ondersteuningsdeel, met een duidelijk speelveld voor zowel overheid als cliënt. Zijn we klaar voor de start en is helder hoe de toegang tot ondersteuningsvragen gaat verlopen.

René van Kruchten van Icare benadrukte de kwetsbaarheid van deze regio en gaf een schets van de forse vraag naar zorg in deze regio. In samenspraak met wijkverpleegkundige Elles Postuma werd vervolgens aan de hand van enkele casussen een beeld geschetst van de veranderende zorg na 1 januari 2015.

Vanuit het project SamenOud Z.O. Drenthe werd een korte impressie gegeven van wat SamenOud inhoudt en waarom dit project voor 75+ door zorgverzekeraars positief wordt omarmd.

Een presentatie van aandachtspunten rondom het keukentafelgesprek door enkele medewerkers van de Landelijke Federatie van Belangenbehartigers voor mensen met een beperking, waarbij op een positieve manier tips werden gegeven om zo'n gesprek aan te gaan, besloot dit symposium.

Dagvoorzitter Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe had over de diverse onderwerpen nog een aantal boodschappen uit de zaal voor de sprekers om over na te denken.

Geert Renkeme, die als voorzitter van de Seniorenraad het symposium opende en Harry Holtrust, die als voorzitter van de Wmo-raad het symposium afsloot, konden tevreden zijn met dit kwalitatieve symposium en de betrokkenheid vanuit de zaal.   Zorgsymposium....
Wilt u meer weten over het symposium:
  lees verder.... 


Resultaten vanuit het zorgsymposium
Tijdens het zorgsymposium zijn door de aanwezigen vele suggesties en/of boodschappen gericht aan gedaan, die de positie van 'kwetsbare burgers' zou kunnen verlichten.

Op 18-12-2014 zijn deze boodschappen aangeboden aan de wethouder Jan Bos. Voor meer informatie: klik hier....

Boodschappen voor wethouder 19-12-2014