Overleg met ouderenbonden

   ouderenbonden                            

Samenwerking met ouderenbonden:
In de gemeente Emmen zijn afdelingen van ouderenbonden vertegenwoordigd. Het belang van een goede samenwerking en afstemming met deze ouderenbonden vindt de Seniorenraad van evident belang. Daarom wordt waar nodig overleg gepleegd en vindt informatie uitwisseling plaats.

Tot medio 2016 werd ook in de samenstelling van de Seniorenraad rekening gehouden met vertegenwoordigers vanuit de ouderenbonden, op basis van een vastgesteld quotum. Door aanpassingen in de structuur van de ouderenbonden is dit medio 2016 losgelaten en worden de leden thans op persoonlijke titel benoemd. Wel worden bij vacatures ook de ouderenbonden betrokken bij het doen van aanbevelen van kandidaten. 
Provinciale actiebijeenkomst 22 augustus 2018

Op zaterdag 8 september organiseert FNV een demonstratie in Amsterdam voor een goed pensioen. In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. 
Vóór Prinsjesdag moet het kabinet kiezen: geld vrij maken voor een eerlijk pensioen, of op voet van oorlog treden met werkenden, omdat ze onze oude dag voorziening wegbezuinigt.

Onze eisen zijn heel simpel: 
1.       Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de fiscale boete op eerder stoppen
2.       Regel indexatie voor elke generatie
3.       Bied een pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP

Ter voorbereiding organiseert de FNV actiebijeenkomst in Drenthe of Groningen.  Lees meer....

Maandag 20 augustus 2018

Locatie: Wijkcentrum Angelslo “de Marke” Statenweg 107 EMMEN

Inloop 19:00 Start 19:30– 22.00 uur

Wo. 22 augustus 2018

Locatie: Hamshire hotel Laan Corpus den Hoorn 300 Groningen

Inloop 19:00 Start 19:30– 22.00 uur
  • Volgende vergadering Seniorenraad met de Ouderenbonden:

    • wo. 21 november 2018 van 09.30-13.00 uur met aansluitend een lunch!  (Vergaderzaal C4.10+C4.11)
        


  • Bijeenkomst vergadering van 18 april 2018

ĉ
Seniorenraad Emmen,
29 okt. 2016 05:35
Ċ
Seniorenraad Emmen,
26 jun. 2017 05:33
ĉ
Seniorenraad Emmen,
1 dec. 2016 10:15
Ċ
Seniorenraad Emmen,
15 apr. 2015 11:51
Ċ
Seniorenraad Emmen,
20 apr. 2016 11:51