VAC adviescommissie
VOORLICHTING EN ADVIES COMMISSIE WONEN

Secr.:    Borgerbrink 124, 7812 NG, Emmen, tel. 614 237,
 e-mail: vac.wonenemmen@gmail.com

 


De belangrijkste werkterreinen van VAC Wonen Emmen zijn:

  • beoordeling van tekeningen en advisering nieuwbouw en renovatie woningen

  • verrichten van WoonKwaliteitOnderzoeken (WKO) een jaar na oplevering.

De VAC Emmen zet zich actief in voor een praktische indeling van de woning en een

veilige en toegankelijke woonomgeving. Dat geldt eveneens voor renovatieprojecten.

De VAC neemt deel aan klankbordgroepen en activiteiten in de gemeente.

De nieuwe plannen en ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

De VAC Emmen vertrouwt er op dat het VAC-werk ook in de komende tijd kan worden voorgezet en kan worden uitgebreid.

Voor jaarverslag 2014: lees verder....

Ċ
Seniorenraad Emmen,
3 mrt. 2015 07:10