Woonvisie 2018-2023:

De gemeente Emmen heeft een nieuwe koers uitgezet in haar woonvisie, waarbij de nadruk is komen te liggen op de kwaliteit van wonen en leven.

Een nieuwe woonvisie moet daarom voorzien in een strategische visie over de ontwikkeling van wijken en buurten. Ook de regisserende rol van de gemeente daarin nadrukkelijker naar voren komen. Eind 2017 is de nieuwe Woonvisie 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld: klik hier....

De woonvisie is erop gericht om in samenspraak met bewoners en corporaties het beleid te verschuiven van groei naar kwaliteit van wonen. 
De bestaande woonvisie vervangt de 'Actualisatie Woonplan Emmen 2020'.

Ċ
Seniorenraad Emmen,
17 jul. 2018 02:27