Goedemiddag welkom op de site van seniorenplatform Emmen
Werkgroep Maatschappelijke ondersteuning:

Ouderen dienen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen in een acceptabele leeftstijl die passend is in de samenleving.

De werkgroep spant zich hiertoe in en werkt hierbij nauw samen met de gemeentelijke adviesraad Wmo.

Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Mevr. Gijltje Bekkering
Dhr.  Dik Blom
Dhr. Dick Spreeuwers