Welkom op de informatiesite van seniorenraad Emmen

De algemene taak van de Seniorenraad is om een kritisch adviseur te zijn naar zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot zaken die de senioren in deze gemeente raken.

Zij is daartoe ingesteld door de gemeenteraad op grond van art. 84 van de Gemeentewet. Zij functioneert op eigen initiatief of n.a.v. signalen die vanuit de gemeente zijn ontvangen.

De werkzwijze die ze daarbij hanteert is dat de raad is opgesplitst in werkgroepen. Ieder lid van de raad heeft zitting in één of meerdere werkgroepen. Adviesvoorstellen worden in de regel per werkgroep ter besluitvorming voorbereid. Uitgebrachte adviezen worden door de Seniorenraad als geheel genomen.
 
De Seniorenraad heeft een dagelijks bestuur (DB) en een ledenraad. Het DB vergadert in de regel 14 dagen voorafgaand aan een ledenvergadering

De leden van de Seniorenraad vergaderen in beginsel 1 x per maand (steeds de 2e woensdag van de maand) in een vergaderlocatie van het gemeentehuis.