Secretariaat

Het secretariaat berust bij de heer Jan de Bruin.
Alle in- en uitgaande post gaat via het secretariaat, alwaar u ook terecht kunt met evt. vragen.

Secretaris:   dhr. J.P.M. de Bruin 
                  Telefoon: 0591 564474 

    Postadres: 
    Seniorenraad Emmen, 
    Postbus 30.001, 
    7800 RA Emmen