Samen Oud SamenOud
een nieuw zorgmodel voor de 75+
Het zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. SamenOud heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
De uitgangspunten die hierbij centraal staan zijn:
  • de oudere staat zelf centraal
  • voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben
  • zorg en begeleiding beter afstemmen op wat ouderen nodig hebben
  • samenhangende zorg en begeleiding bieden
  • knelpunten in de organisatie oplossen. 

SamenOud vond al eerder plaats in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela, waaraan zo’n 1.500 ouderen meededen.


In de Drentse zorgvorm wordt de zorg en begeleiding van ouderen georganiseerd door een Ouderenzorg Team. Het Ouderenzorg Team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Het UMCG onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen én of het de samenleving minder geld kost

Verwachtingen onderzoek grotendeels bevestigd:

Meer welbevinden
Zo is gebleken dat ouderen na één jaar SamenOud minder gezondheidsproblemen ervaren en dat problemen als minder ernstig beleefd worden. Dit ondanks dat de gezondheidstoestand van deze ouderen vergelijkbaar blijft met die van ouderen die de gebruikelijke zorg kregen. Blijkbaar hadden ouderen door de begeleiding van de Ouderenzorg Teams minder last van de gevolgen van het ouder worden.Resultaten zijn hoopgevend: lees verder....


Voor het bekijken van de introductiefilm:  klik hier....

Voor meer informatie:  klik hier....

Naar het besloten deel voor de leden: klik hier....