Wet langdurige zorg (Wlz) (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 12:00 door Seniorenraad Emmen
Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz garandeert zorg voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat kan zijn in een zorginstelling, verzorgings- of verpleeghuis, hoewel dat niet beslist noodzakelijk hoeft te zijn.

Ook is het de bedoeling dat de mensen zelf meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben.

De Wlz vervangt de AWBZ en zal per 1 januari 2015 ingaan.

Voor meer informatie: Klik hier....

Stroomschema langdurige zorg: klik hier....
Comments