Koers en keuzes (2013)

Geplaatst 17 mei 2013 10:28 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 01:49 bijgewerkt ]

Het college heeft in maart 2013 een visiedocumument uitgegeven over de toegang tot de sociale dienstverlening (3D's). Omdat gemeenten worden verplicht met minder budget, maar met meer beleidsruimte, veel meer taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen, die eerder tot de verantwoordelijkheden van de rijk behoorden, wil de gemeente de toegang tot sociale dienstverlening gaan herinrichten. Uitangspunt daarbij is 'Meer van de samenleving. Deze herinrichting moet plaats vinden met minder budget en dit vraagt weer om kostenbesparende ingrepen en keuzes.
 
Inmiddels heeft de bestuurlijke vernieuwing geleid tot het formuleren van een zevental experimenten, die in de komende periode zullen worden gaan uitgevoerd. Deze experimenten dienen inzicht te geven om gemeentelijke taken op een nieuwe wijze vorm en inhoud te geven.
 
Met het experiment De Toegang bereidt de gemeente zich voor de komende jaren voor om samenhang tussen de drie decentralisaties (Awbz-Jeugdzorg en Participatiewet) via nieuwe vormen mogelijk te maken.
 
Voor meer informatie klik HIER.