Vitaal platteland (2014)

Geplaatst 5 aug. 2015 10:31 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 10:36 bijgewerkt ]
Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020
(Portefeuillehouder:           )

De Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020 is opgesteld conform de uitgangspunten in de collegebrief 2010-2014 voor het programma vitaal platteland. Het platteland van Emmen is relatief vitaal en er is een goede balans is tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Wel zijn er uitdagingen die het platteland uit balans zouden kunnen brengen, zoals bevolkingskrimp en veranderingen in het plattelandsbeleid van de EU.  Inbreng vanuit de samenleving is in de Kadernota verwerkt. Lees verder....