Accommodatiebeleid Revisited (2013)

Geplaatst 16 jul. 2013 12:21 door Seniorenraad Emmen   [ 5 aug. 2015 01:53 bijgewerkt ]
De kern van het nieuwe accommodatiebeleid richt zich op het terugdringen van overtalligheid aan accommodaties.
Dit wil men bereiken door Emmen te verdelen in 16 werkgebieden en vervolgens per werkgebied te onderzoeken hoe de ontmoetingsfunctie vanuit een maatschappelijke visie kan worden ingericht. 
Anders gezegd onderzoekt de werkgroep per werkgebied naar  geschikte accommodaties, waar maatschappelijke activiteiten kunnen worden gehuisvest en die kunnen dienen als trefpunt voor
samenkomst en ontmoeting. 
De Seniorenraad vindt in deze fase van ontwikkeling te weinig betrokkenheid van ouderen in de nota tot uiting komen en heeft hierover een overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder. 
Inmiddels is de nota vastgesteld en wordt gestart met een plan van invulling per werkgebied. Een plan waarin komt te staan welke maatschappelijke activiteiten, met welke gebouwen en met welke middelen het beste op elkaar kunnen worden afgestemd.

Voor meer informatie klik hier.
Comments