Wmo taxivervoer

Toelichting
Sinds 1 januari 2011 is het Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (Wmo) en de Regiotaxi (OV) in o.a. Emmen toegewezen aan personenvervoerder De Vier Gewesten. Deze overkoepelende organisatie van taxibedrijven laat het vervoer in deze regio verzorgen door Taxi Dorenbos uit Assen.
In aug. 2011 heeft de Seniorenraad n.a.v. een aantal ontvangen klachten een signalerende brief gestuurd naar het college, naar aanleiding waarvan op 23 aug. 2011 een toelichtende brief terug kwam.
Op 15-11-2011 heeft er een overleg plaats gehad met gemeente, De Vier Gewesten, Taxivervoerder Dorenbos, Wmo-raad en Seniorenraad, waarbij naast een presentatie door de vervoerder tevens aandacht is geschonken aan de door ons gesignaleerde knelpunten.
Op 24-01-2012 hebben Wmo-raad en SRE opnieuw een overleg gehad, omdat de klachten met vervoerder Dorenbos nog niet naar tevredenheid waren opgelost.
Op 01-03-2012 heeft een nieuw overleg plaats gehad met de Wmo-raad, SRE en de gemeente Emmen, waarbij de knelpunten opnieuw aan de orde zijn geweest.
Hierbij is met name gekeken naar het bestek en de aanbesteding, waarbij geconstateerd werd dat het huidige klachtenformulier niet voldeed en vervangen moest worden.
Hoewel het klachtenformulier inmiddels is verbeterd, vindt de Seniorenraad dit onvoldoende en zal hierover verder contact opnemen met de gemeente Emmen.
Onderliggende stukken
Behandeld in SRE
Meermalen in 2011 en 2012.
Aandacht voor verbetering klachtenprocedure!
Standpunt SRE
Permanent monitoren op resultaat. 
Uitgebracht advies
Zie bij onderliggende stukken.