Privacy protocol sociale domein


Verzoek om advies  (23-02-2016):
Concept Privacy protocol netwerken sociale domein:
Door de gemeente (Gerhard Groen) werd ons verzocht advies uit te brengen over conceptvoorstel "privacy protocol in het sociale domein". Met name werd hierbij aandacht gevraagd voor de voorgestelde richting van leertuin privacy, privacy protocol en juridische visie bij netwerken in het sociale domein in Emmen en dan met name de Wmo en de Jeugdzorg! Advies moet worden gedaan vóór 25 maart 2016 (= vóór Pasen!).
In DB van 23-02-2016 aan de orde geweest. Wesel Loonstra / Jan de Bruin / Okko Prins hebben advies voorbereiden. In verg. SRE van 09/03-2015 aan de orde geweest, waarna op 10/03 verzending naar Gerhard Groen en i.a.a. andere 4 adviesraden. Voor meer informatie:
 • voorstel tot besluitvorming:    klik hier....
 • concept privacyprotocol:        klik hier....
 • samenvatting juridische visie: klik hier....
 • rapport grondslag samenwerken Zorg & Veiligheid: klik hier....
 • advies SRE dd. 09-03-2016:   klik hier....    (Aan: Gerhard Groen/iaa secr. 4 adviesraden)
 • cc. advies Osog ontvangen 16/03: klik hier....
 • cc. advies Wmo-raad ontvangen 24/03-2016: klik hier....
 • cc. advies Cliëntenraad ontvangen 29-03-2016: klik hier....
 • Verlate reactie Gemeente op advies (17-05-2016):
  (Sorry, dit had ik eerder kunnen sturen. Hierbij de reactie op de adviezen! - Gerhard Groen)
 • In overleg met Richard Pel is afgesproken de verdere informatie over het privacy protocol te laten terugkomen in het reguliere overleg met weth. Bos op 12 april a.s. Tijdens dit overleg was Richard verhinderd.  Reactie wethouder:
  • Sociale acceptatie vraagt nog om de nodige aandacht.
  • Zijn inmiddels gestart in werkgebied De Blokken. Aldaar functioneert het protocol goed.
  • Maar er zijn ook nog systeemproblemen die nog goed op elkaar moeten worden afgestemd.
  • Uiteindelijk moet er één registratiesysteem komen voor de gemeente en alle andere betrokken instellingen in het sociale domein.


Comments