Plenaire vergadering SRE

                                 (MINIMAAL één WEEK TEVOREN GEVULD)    
  
                                                    AGENDA      (CONCEPT)

                     Vergadering Seniorenraad
                                     Datum:     12 september 2018    
                                     Aanvang:  09.30 - 12.30 uur
                                     Locatie:    gemeentehuis Emmen C4.09 1. Opening
 2. Vaststelling agenda 
 3. Verslagen
 4. Actuele zaken:
  • Interne organisatie SR: 

   • Vacatures
    • Start zoektocht naar nieuwe candidaten ivm vertrek Joke en Freek
   • Jaarplan 2018/2019 
     • Communicatie over aandachtspunten tussen DB/SRE en portefeuillehouders (PFH's)
  • Overleg met partners:

   •  
  • Mobiliteit/vervoer voor ouderen:
  • Zorg voor ouderen:
  • Sociale participatie /welzijn ouderen:


  • Werk en inkomen:
  • Woonbeleid voor ouderen:
  • Rondvraag

  • Sluiting  (12.30 uur)  Voor vergaderdata 2018 zie onderstaand overzicht.
  ĉ
  Seniorenraad Emmen,
  17 nov. 2017 02:31