Ombudsman sociaal domein

Om tegemoet te komen aan de vragen en behoeften van ouderen, heeft de gemeente besloten tot het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctie per 1 januari 2015.

Mensen die problemen of klachten ervaren bij de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet kunnen een beroep op ondersteuning doen bij deze ombudsman sociaal domein , waarbij deze dienstverlening voor inwoners van de gemeente Emmen gratis is.  Voor meer informatie, lees de folder. Daarnaast kan de  Ombudsman sociaal domein optreden als klachtbehandelaar.


De ombudsman sociaal domein wordt uitgevoerd door Zorgbelang Drenthe. Ombudsman sociaal domein

dhr. Fred Molenhuis


bereikbaar via  050 727 15 05 (alleen op werkdagen van 09.00-17.00 uur)

                                        per e-mail: ombudsmansd@zorgbelang-drenthe.nl

                                        per brief:   Ombudsman sociaal domein, De Kazerne, Annerweg 30, 9471 KV ZuidlarenVoor meer informatie zie ook de gemeentesite: klik hier....