Oud leden

Overzicht van oud leden van de Seniorenraad EmmenAfscheid Geert Renkema
Op 13 juni 2018 nam Geert Renkema na 7 jaar lidmaatschap, waarvan 5 jaar als voorzitter, afscheid van de Seniorenraad Emmen. Betrokken als hij was heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in het vergroten van de participatie van de Seniorenraad binnen de gemeente Emmen. Mede hierdoor is de Seniorenraad nadrukkelijker betrokken in het proces van bestuurlijke vernieuwing. Onder zijn voorzitterschap groeide de raad uit tot een kritisch adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Emmen.  Betrokkenheid - kennis van zaken - vasthoudendheid  - netwerken en sociale contacten zijn daarbij eigenschappen die velen in hem waarderend zullen herinneren.

Afscheid Douwe Doornbos
Op 13 dec. 2017 namen we afscheid van ons lid uit Klazienaveen. Hij was nog maar pas één jaar lid van deze raad en toonde daarbij een brede maatschappelijke interesse en een sociale betrokkenheid. Door een langdurig ziekte en behandelproces kon Douwe zich onvoldoende richten op zijn betrokkenheid met de Seniorenraad en besloot hij hiermee te stoppen. In het afscheid is met waardering gesproken over zijn betrokkenheid in deze korte periode van functioneren.


Afscheid  Frits Lobbes
Op 13 dec. 2017 hebben we afscheid genomen van ons lid uit Nieuw Schoonebeek. In januari 2014 is hij enthousiast begonnen bij de Seniorenraad en toonde daarbij een sterke betrokkenheid naar de zorgbehoevende medemens. Halverwege zijn zittingsperiode werd hij getroffen door ernstige gezondheidsproblemen, waardoor hij een lange tijd termijn van herstel noodzakelijk was. Gelukkig heeft hij de laatste 1½ jaar weer redelijk kunnen functioneren en deed daarbij actief mee in onze vergaderingen.


 


Afscheid Max Laning
Op 13 dec. 2017 namen we ook van hem afscheid.  Begonnen in 2014 toonde Max zijn grote betrokkenheid voor de zorgbehoevende medemens  en was daarbij een actief lid bij de portefeuille Zorg binnen de Seniorenraad. Daarnaast was hij ook betrokken bij de redactie van de WMO - nieuwsbrief.  Zijn betrokkenheid en (droge) humor zijn kenmerkend voor hem.

   


Afscheid Han de Wildt
Een persoon die als voormalig gemeenteraadslid gepokt en gemazeld was in het politieke spel nam eveneens op 13 dec. 2017 afscheid.  Han kwam uit de jeugdzorg en wist veel van de politieke geschiedenis van Emmen en dat werkte vaak extra ondersteunend bij de voorbereiding van ons advieswerk. Daarnaast was Han een markant persoon met een verbale expressie die soms verwondering opriep. Hij schroomde ook niet om soms overduidelijk zijn mening te geven.  Je moest Han kennen om te weten dat zijn betrokkenheid alles te maken had met zijn zorg over de wijze waarop het maken van beleid ook resultaat opleverde voor de zorgbehoevende medemens. 
Afscheid Bert van der Toorn
Als oudste lid (benoemd in 2009) was ook voor Bert de tijd aangebroken van afscheid nemen op 13 dece. 2017. Structuur geven aan het werken binnen een organisatie en een bijdrage leveren aan meer digitale informatie (zie www.seniorenraademmen.nl) waren kenmerken die bij Bert op het lijf geschreven waren. Al snel na zijn benoeming werd hij lid van het Dagelijks Bestuur en secretaris/penningmeester van de Seniorenraad. Functies waarbij hij fungeerde als spin in het web en die hij tot het einde toe bekleedde. Daarnaast was hij namens de Seniorenraad actief betrokken bij de ontwikkeling van cultuurparticipatie voor ouderen binnen de gemeente Emmen. Voor zijn inspanningen is hij tijdens het 25 jarig jubileum van de Seniorenraad in september 2016 Koninklijk onderscheiden.


 
Afscheid Gerda Klement: (08-10-2014)
Zij is vier jaar lid geweest.  Mede door haar achtergrond voelde zij zich sterk betrokken met Wmo zaken. Ook op de Dag voor de ouderen was zij een vaste deelnemer in de stand van de Seniorenraad.


09 april 2014 Afscheid Gijltje en DickAfscheid Gijltje Bekkering / Dick Spreeuwers:
Op 09 april 2014 namen zij afscheid. Zij waren vanuit de Anbo vertegenwoordigd in de Seniorenraad en waren actief betrokken bij de werkzaamheden van de Seniorenraad.  Daarnaast waren beiden ook nog actief betrokken bij zowel de OSO (Overlegorgaan van samenwerkende  ouderenbonden) als bij de Anbo. 

Gijltje Bekkering overleed op 06/11-2017. Een In Memoriam stond over haar in het DvnH met als tekst: 'Klein van stuk, groot in voortvarendheid'
2014-01-08
Afscheid Herman Kocks: (12-01-2014)
Omdat hij op 11 dec. j.l. niet aanwezig kon zijn, is in de vergadering van 12/01 afscheid genomen van Herman Kocks, die de afgelopen vier jaar de KBO vertegenwoordigde in de Seniorenraad. Ook was hij de vertegenwoordiger in de Atalanta klankbordgroep.

Afscheid Gerda Boom

 


Afscheid van enkele leden: (11-12-2013)
Het zijn Gerda Boom (lid namens de Pcob sedert 2010) hier rechts op de foto en

Vertrekkende leden 11 dec. 2013Els Hasper (notuliste sedert 2010)
9 oktober 2013
 
Afscheid Coen Madorf (09-10-2013)
Op 09 okt. 2013T heeft Coen Madorf afscheid genomen als lid van de Seniorenraad Emmen. Zijn periode als lid duurde 3 jaar.
 
 
 
Afscheid Dik Blom:  (11-09-2013)
Afkomstig uit de maritieme wereld en de off shore gas produktie, was hij vanaf 2011 lid van de SRE en heeft zich in die periode met name gericht op de Wmo-ontwikkelingen binnen de SRE.  

26 april 2013

 

Afscheid met ridderorde Wil Dijks: (26-04-2013)
8 jaar is zij lid geweest van de SRE,  waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Eind 2012 beëindigde zij haar lidmaatschap en op 26 april 2013 kreeg zij als waardering een lintje: lid in de orde van O.N..