Hoe is de organisatie van de Seniorenraad
 


 

SRE verg. 10-02-2016

    
  De leden komen gemiddeld 1 x per maand in vergadering bijeen (2e woensdag van de maand)

Het dagelijks bestuur zorgt voor de voortgang en de coördinatie. Steeds 14 dagen voorafgaand aan een ledenvergadering komt het dagelijks bestuur bijeen. De Seniorenraad treedt naar buiten toe op als een collectief adviesorgaan!
 
Over de werkwijze van de Seniorenraad geven onderstaande bestanden nadere informatie.
 
HISTORIE: klik hier....