Nieuws‎ > ‎

Drie D's

Geplaatst 12 jan. 2014 03:08 door Seniorenraad Emmen


Decentralisatie drie Sociale Domeinen


De overheid wil de WWnV, de AwbZ-Wmo en de Jeugdzorg decentraliseren in 2015. Ter voorbereiding hierop zijn de adviesraden door de gemeente betrokken en gevraagd mee te willen over de uitvoering hiervan.Gemeente:
Koers en Keuzes is een tussenstap naar meer duidelijkheid over de samenhang in de drie D’s. Mede naar aanleiding van de adviezen van de SRE en de discussie in de Ci. Samenleving, heeft het college besloten om Koers en Keuze niet voor te leggen aan de Raad, maar met een beslisdocument te komen tot een integrale aanpak van deze drie decentralisaties, Het college wil een programmatische anapak over de drie D’s en hun onderlinge samenhang,  met aandacht voor de overgangsperiode gelet op het krappe tijdspad tot 2015.


De gemeente heeft van de vier adviesraden inmiddels een advies ontvangen over de invulling van een dergelijk beslisdocument.