Nieuws

Drie D's

Geplaatst 12 jan. 2014 03:08 door Seniorenraad EmmenDecentralisatie drie Sociale Domeinen


De overheid wil de WWnV, de AwbZ-Wmo en de Jeugdzorg decentraliseren in 2015. Ter voorbereiding hierop zijn de adviesraden door de gemeente betrokken en gevraagd mee te willen over de uitvoering hiervan.Gemeente:
Koers en Keuzes is een tussenstap naar meer duidelijkheid over de samenhang in de drie D’s. Mede naar aanleiding van de adviezen van de SRE en de discussie in de Ci. Samenleving, heeft het college besloten om Koers en Keuze niet voor te leggen aan de Raad, maar met een beslisdocument te komen tot een integrale aanpak van deze drie decentralisaties, Het college wil een programmatische anapak over de drie D’s en hun onderlinge samenhang,  met aandacht voor de overgangsperiode gelet op het krappe tijdspad tot 2015.


De gemeente heeft van de vier adviesraden inmiddels een advies ontvangen over de invulling van een dergelijk beslisdocument. 
 

Schulddienstverlening

Geplaatst 5 jan. 2014 07:58 door Seniorenraad Emmen


 

Eind 2013 is deze nota door de gemeenteraad Emmen aangenomen.

 

Voorafgaand hieraan was de Seniorenraad betrokken geweest bij de advisering hiervan. Helaas bleek de wijze van betrokkenheid niet in overeenstemming te zijn met het wederzijds gevoel van nauwe betrokkenheid. Reden voor meer aandacht en afstemming. Inmiddels is  een overleg gestart met de gemeentesecretaris - tezamen met de andere adviesraden - gericht op verdere samenwerking en het zoeken naar de best hanteerbare manier van advies vragen/geven.  Op 14 februari 2014 vindt hierover een vervolggesprek plaats. Alle adviesraden zijn hoopvol gestemd over het resultaat hiervan. 

 

Zorgakkoord

Geplaatst 5 jan. 2014 07:55 door Seniorenraad Emmen


Bezuinigingen in de thuiszorg leiden tot grote regionale verschillen: (04-01-2014)


Door de voorgenomen bezuiniging op huishoudelijke hulp dreigen grote regionale verschillen te ontstaan. Cliënten in Rotterdam moeten rekening houden met veel minder uren thuishulp. Lees meer


Participatiewet een jaar uitgesteld naar 2015: (27-12-2013)
De invoering van de Participatiewet wordt met een jaar uitgesteld. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De participatiewet zou in 2014 worden ingevoerd, maar in verband met het sociaal akkoord is die datum niet langer haalbaar. lees meer

Persoonlijke verzorging definitief niet naar gemeenten:   (18-12-2013)
Het is gemeenten niet gelukt om de persoonlijke verzorging alsnog in hun takenpakket te krijgen. Wel krijgen gemeenten wat extra geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er blijft sprake van forse bezuinigingen. lees meer

Het gekantelde gesprek:   (05-12-2013)
Zes jaar geleden, bij de introductie van de Wmo en de Kanteling, zijn de eerste stappen richting participatiesamenleving gezet. De Kanteling is de manier van werken waarbij de gemeente ervoor zorgt dat burger meedoet en zo zelfredzaam mogelijk is. lees meer


Resultaat enquête naar levensgeluk 80+

Geplaatst 5 jan. 2014 07:52 door Seniorenraad Emmen


Wanneer u tachtig jaar of ouder mag worden,  wat zou u dan vooral van belang vinden voor uw levensgeluk?
   

 

Score

Geen financiële zorgen

2

Gezondheid

1

Zelfstandig blijven wonen in uw dorp/buurt/wijk

3

Zinvolle tijdsbesteding

7

Goede contacten met familie, vrienden/buren en zo nodig hulp

4

Goede ouderenzorg

6

Een schone en comfortabele woning

8

Mobiel blijven

5

 


 

Wilt u meer informatie over het resultaat van deze enquête, klik dan hieronder:

1-4 of 4