Wonen - Vervoer - VeiligheidDe gemeente Emmen streeft naar een goede leefbaarheid en verkeersveiligheid in woonkernen en dorpen met een goede balans in het gebruik van fiets, openbaar vervoer en auto. 

Er is een nieuwe koers gezet met een nieuwe woonvisie, waarbij de groeiverwachting naar beneden is bijgesteld en het beleid hierbij is verschoven van groei naar kwaliteit van leven en wonen.

De positie van ouderen in wijken en dorpen is daarbij veranderd. Steeds meer ouderen willen langer blijven wonen in hun omgeving. Dit vraagt om specifiek beleid met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 

Als Seniorenraad richten we ons op het monitoren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid en in het meespreken in klankbordgroepen en in gesprekken met de gemeente


        

Mobiliteit / Vervoer                                Lees meer.....

Wonen                                                  Lees meer....