MinimaAOW minima krijgt er iets bij:  (13-03-2014)
De gemeente Emmen biedt vanaf 1 april 2014 een nieuwe minimaregeling aan voor mensen met een AOW-pensioen.
Jaarlijks kunnen AOW'ers met een inkomen dat over de afgelopen drie jaar niet hoger is geweest dan de AOW norm een toeslag aanvragen.
De hoogte van de toeslag bedraagt voor 2014:
  • voor echtparen € 514,=
  • voor een alleenstaande € 360,=
  • voor een alleenstaande ouder € 463,=
Formeel heet deze regeling Categoriale bijzondere bijstand AOW'ers.

Langdurigheidstoeslag;
voor inwoners van Emmen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd was er al een langdurigheidstoeslag. Hiervoor moeten inwoners gedurende drie jaar op bijstandsniveau een inkomen genieten en bovendien moeilijk betaald werk kunnen vinden.
De hoogte van deze toeslag bedraagt:
  • voor echtparen € 514,=
  • voor een alleenstaande € 360,=
  • voor een alleenstaande ouder € 463,=
Langdurigheidstoeslag is geld dat u van de gemeente kunt krijgen als u een aantal jaren van een minimuminkomen leeft. Deze regeling verandert op 1 januari 2015 in de individuele inkomenstoeslag. Deze regeling lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden. Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden er voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen.

Er is een klein verschil. De langdurigheidstoeslag is een algemene regeling. Dit betekent dat als u aan alle voorwaarden voldoet, u recht heeft op de toeslag. Bij de aanvraag controleert de gemeente of u (nog) aan de voorwaarden voldoet.

Bij de individuele inkomenstoeslag moet u ook aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast beoordeelt de gemeente of u echt uw inkomenssituatie niet kunt verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te solliciteren, een re-integratietraject te volgen of vrijwilligerswerk te doen. Heeft u een beperking en kunt u hierdoor niet actief werk zoeken? Dan kan de gemeente voor u een arbeidsmedisch advies aanvragen waarin staat wat u wel en niet kunt doen. Meer informatie hierover volgt nog.


Nadere informatie en aanvragen gaan via het Werkplein, het gemeentehuis of de gemeentewinkels.
Voor meer informatie klik hier....