Meepraten‎ > ‎

In behandeling/uitgebrachte adviezen

Als erkend adviesorgaan van de gemeente Emmen brengen wij regelmatig op een breed terrein van onderwerpen adviezen uit, die het gemeentelijk ouderenbeleid raken.

Dit doen wij gevraagd door het gemeentebestuur of ongevraagd, omdat wij het belangrijk vinden een bepaald onderwerp onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen.

Naast adviezen die we op verzoek van het college van B&W verstrekken, volgen wij ook nauwgezet een aantal activiteiten, die reeds in gang gezet zijn. In ons
jaarplan kunt u een nadere onderbouwing van deze activiteiten vinden.


2012
 Onderwerp:     In behandeling/uitgebrachte advies:
 HH1 hulp Uitgebracht advies
 Decentralisatie zorg In behandeling
 Woonvisie 2012-2017 Uitgebracht
 GVVP 2012-2020                 Uitgebracht
  
 Jaarplan 2012/2013 Klik voor meer informatie