Meepraten

Wij nodigen u uit om met ons mee te praten......
 

 
Als erkend adviesorgaan van de gemeente Emmen brengen wij regelmatig op een breed terrein van onderwerpen adviezen uit, die het gemeentelijk ouderenbeleid raken.

Dit doen wij gevraagd door het gemeentebestuur of ongevraagd, omdat wij het belangrijk vinden een bepaald onderwerp onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen.

Voorafgaand aan een door ons uitgebracht advies wordt een standpunt voorbereid door een van de werkgroepen van de Seniorenraad. Wij streven hierbij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid en vinden het daarbij ook belangrijk als wij uw mening mogen vernemen over een bepaald onderwerp.
 
Door in de zijkolom te klikken op 'meer informatie' krijgt u een overzicht van onderwerpen die in beraad zijn bij de Seniorenraad.
Treft u een onderwerp aan waarover u ons iets te melden hebt, laat het ons weten. U kunt ook regageren via Twitter of Facebook.

Zo willen we meer ruimte bieden voor uw betrokkenheid bij het werk van de Seniorenraad Emmen.