Levensloopbestendig wonen


Beleidsregels aanpassing woning
Bij aanvragen om een woonvoorziening wordt middels een keukentafelgesprek de vraag van de klant in kaart gebracht en het verzoek om ondersteuning wordt middels het afwegingskader zoals omschreven in het Wmo-beleidsplan 2015 beoordeeld. Lees meer:....Naar het ledendeel van de site: klik hier....
ĉ
Seniorenraad Emmen,
21 dec. 2015 12:34
Ĉ
Seniorenraad Emmen,
10 dec. 2015 03:36