Jaarplan

Meedoen naar vermogen:
De Seniorenraad Emmen wil graag meedoen naar vermogen, met meer kansen en mogeljkheden voor de burger. Deze intentie hebben wij verwerkt in ons jaarplan, waarin we aandacht besteden aan de actuele thema's binnen de gemeente Emmen , zoals:
  • sociale participatie / maatschappelijke betrokkenheid / meedoen met elkaar
  • zorg voor ouderen (met aandacht voor hulpbehoevende ouderen en mantelzorger)
  • aandacht voor de woon- en leefomgeving en veiligheid
  • welzijn van ouderen (met aandacht voor samenleving en ontspanning)
Daarnaast willen we ook zoeken naar uitwisseling/afstemming van informatie met andere partners, zoals adviesorganen, ouderenbonden, corporaties en burgers. 
 
Onze prioriteiten zijn daarbij gericht op: 
  • zoeken van partners in samenwerking
  • bevorderen uitstraling naar de samenleving en gemeente
  • uitdragen/motiveren van gemaakte keuzes.

Onze aandachtsgebieden zijn daarbij gericht op:                            


Beleidsexperimenten
Communicatie / PR
Mobiliteit /veiligheid
Welzijn/leefbaarheid/samenleving
Werk en inkomen
Wonen
Zorg
Participatie met partners

        

Informatie voor leden SRE: klik hier