Huishoudelijke hulpSchoonmaakondersteuning Wmo:
De schoonmaakondersteuning is een voorziening waar veel mensen een beroep op willen doen.  Het blijft echter een maatwerkvoorziening. Wilt u meer weten hierover: klik hier....
Ondersteuning aan huis: pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
  • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.
Zo regelt de WMO hulp en ondersteuning als u in het dagelijks leven moeite hebt met:
- het huishouden;
- het lopen of bewegen in en om het huis
- het plaatselijk vervoer.
De gemeente kan u helpen bij het zoeken naar de beste oplossing. Dit kan hulp zijn uit uw eigen netwerk of van de gemeente. Wat kunt u zelf regelen of betalen, of kan het probleem zelfs helemaal worden voorkomen?  

Voor meer informatie: klik hier....

 

 
HISTORIE:  lees verder....Klik door naar besloten deel van de Seniorenraad:  klik hier.... 
Ċ
Seniorenraad Emmen,
1 mrt. 2014 02:46
Ċ
Seniorenraad Emmen,
1 mrt. 2014 02:46
Ċ
Seniorenraad Emmen,
1 mrt. 2014 02:47