Zorgboerderij De Hooimijt

 
De Hooimijt in Weerdinge is een zorgboerderij voor mensen met een (matige) lichamelijke en/of geestelijke beperking, die behoefte hebben aan sociale contacten, aan het aanbrengen van structuur en praktische vaardigheden. Voor meer informatie: klik hier....
 
AGENDA   
   Kantongerecht Emmen opent als zorgcentrum:

    Vanaf september 2015 is
 
de Hooimijt (ouderenzorg) dagbesteding    gaan bieden in het voormalige Kantongerecht te Emmen.
Voor      
   openingsinformatie:
klik hier....


Vanaf medio 2015 is door de zorggroep De Hooimijt ook een advies- en uitleencentrum voor mensen met een dementie gestart, die hulp biedt aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de zorg. In de dementheek kan tegen een kleine vergoeding materiaal worden geleend. Voor meer informatie: klik hier....


HISTORIE:
Tot voor kort werd de verzorging gedaan vanuit de zorgboerderij 'De Deel', waarbij 14 licht dementerende ouderen dagbesteding en dagverzorging werd aangeboden. Met de nieuwe boerderij 'De Wagenschuur' is de Hooimijt met een 2e gebouw uitgebreid, waardoor nog eens 12 behandelplaatsen erbij zijn gekomen. Voorwaar een prachtige prestatie. Op 20 september 2013 opende wethouder Nynke Houwing dit onderkomen, dat een sfeer van vriendelijkheid en warmte uitstraalt.  
 
De inrichting van de boerderij en de omgeving ervan, met dieren en een tuin, activeert mensen en nodigt hen uit om onder begeleiding passende activiteiten uit te voeren. Ook de toegang tot de boerderij is sterk verbeterd. Wat lange tijd een modderig zandpad was, is nu een mooie bestrating, hetgeen de toegang een stuk makkelijker maakt. Er heerst een ontspannen sfeer waarin mensen zich welkom voelen. Ook op de openingsdag was dit goed merkbaar.
 
De Hooimijt is één van de deelnemers aan het experiment De Toegang. De deelnemende organisaties in Emmen oost willen nagaan of en hoe de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers passend en efficiënter kan worden uitgevoerd. Daarbij staat ook het principe van meer door de samenleving centraal.