Homepage‎ > ‎

Studiemiddag 13-02-2013

De Seniorenraad Emmen (SRE) bestaat inmiddels ruim 20 jaar en wil naar aanleiding daarvan  een studiemiddag organiseren, gericht op de innovatie van adviesorganen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de gemeente Emmen.

 

Mede door de snelle groei van het aantal ouderen in de samenleving en een toenemende diversiteit van wensen en behoeften, wordt het steeds complexer in het gemeentelijke beleid de sociaal/maatschappelijke belangen van ouderen te betrekken bij veranderingen in wijken en dorpen.
 
De gemeente moet hierbij met steeds minder middelen steeds meer gaan doen. Krijgt er taken bij die cruciaal kunnen zijn voor de kwaliteit van de (plaatselijke) samenleving en wil hierbij gaan kantelen door aan de samenleving te vragen om mee te doen naar vermogen. Welk soort voorzieningen zijn gewenst en welk soort ambities kunnen hierbij worden nagestreefd. De organisatie van de wijken en dorpen wordt hierbij veel meer een lokale verantwoordelijkheid, met de gemeente in de rol van facilitator en regisseur.
 
In deze heroriëntatie van veranderingen en verantwoordelijkheden en de behoefte om wensen van burgers meer te betrekken bij beleidsontwikkeling en uitvoering, wil de gemeente een nieuwe bestuurlijke visie ontwikkelen: Vastberaden de toekomst tegemoet: samen veranderen, samen innoveren!

 

De SRE wil daarin als Erkende Doelgroep Overleg Partner (EOP) van de gemeente Emmen  betrokken zijn, zowel naar het college als ook naar andere  partners in de gemeente, zoals lokale en andere belangenvertegenwoordigers, ouderenbonden, kerken, woningcorporaties, instellingen  voor gezondheidszorg e.d.. Het is om die reden dat wij het van groot belang achten dat ook zij deel uitmaken van deze studiemiddag.

 

Tijdens deze studiemiddag moet de nadruk komen te liggen op de uitdaging van de vernieuwing en de daaraan gekoppelde veranderende rol van adviesorganen, mede in het licht van de veranderende rol van de overheid, waarbij  bestaande rolpatronen mogen worden doorbroken en nieuwe uitdagingen kunnen worden gevonden voor participatie in het proces van bestuurlijke vernieuwing.

 

Kortom, het thema van deze studiemiddag is daarom:
'kansen en mogelijkheden bij bestuurlijke vernieuwing'
 
De middag vindt plaats op woensdag13 februari 2013 in de locatie hotel Emmen (Van der Valk) te Nieuw Amsterdam. Aan deelname voor deze studiemiddag zijn géén kosten verbonden!

Het programma van de studiemiddag kunt u hier lezen.
Wilt u zich opgeven klik dan hier.
Voor de resultaten van deze studiemiddag klink dan hier