Homepage‎ > ‎

CDA fractie

Circa 15 personen bezochten de bijeenkomst die was belegd door de CDA fractie op het gemeentehuis. Gesproken is er over de impact van de maatregelen uit het regeerakkoord op de burgers in het algemeen en met name de ouderen in onze samenleving en hoe de rol daarin is van de CDA fractie.  Verder kwam het pakket individuele voorzieningen hulp bij het huishouden (HH1 hulp), sport en beweging voor ouderen en het Wmo/taxivervoer aan de orde.
De insteek voor het overleg was met name gericht op verduidelijking en toelichting door de fractie over haar werkwijze in de gemeenteraad en met name toegespitst op deze onderwerpen.
Voor een samenvatting zie hiertoe het verslag van deze middag.
Comments