PPPpresentatie voor website 2018.pptx

                


          
   
                       ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
     • Organisatie  / werkwijze /reglement          klik hier....
     • Samenstelling ledenraad/dagelijks bestuur klik hier....
     • Leden                                                      klik hier....

     • Vacatures:                                          klik hier....


POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....


Blikvangers in ons nieuws....

   


Gezondheid/ouderenzorg/hulp:      
   

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....
Mobiliteit/veiligheid/wonen/werken:De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met gemeente/ketenpartners:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie
 


Welzijn/samenleving/betrokkenheid:


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.


Voor meer informatie  

Onze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda


   

Vrijwilliger

Dat zijn mensen met een goed hart
Die andere helpen met hun smart
Of bij ouderen een kopje koffie schenken
En leuke dingen voor anderen bedenken

Ook invaliden op vakantie bijstaan
Of met iemand in een rolstoel uit wandelen gaan
Boodschappen doen voor iemand die het zelf niet kan
Even gezelschap bieden aan die eenzame man

Iedereen kan het met een beetje vrije tijd
En daarvan krijg je echt geen spijt
Want dankbaarheid valt je meestal ten deel
Sluit je aan, want er zijn er nooit te veel
Je moet zijn aangemeld om gadgets toe te voegen die alleen zichtbaar zijn voor jou