Holdert (Treant zorggroep)Op 10 December 2014 bezocht de SRE het woon- en zorgcentrum Holdert, waarbij regio manager Evert Nijman een korte presentatie gaf over de ontwikkelingen in de zorginstellingen en met name over de wijze waarop Leveste (Treantgroep) inspeelt op de veranderingen in de zorg.
Hij schetste een beeld van het managementdenken binnen zijn zorginstelling, waarbij de inwoners leven met veel meer kansen. Er is aandacht voor het mentaal en lichamelijk welbevinden en de instellingen richten zich niet alleen op het intern welbevinden, maar ook naar mogelijkheden voor de woonwijkcentra.


Ook over het zorgmodel 75+, genaamd SamenOud,  is Nijman positief, maar hij geeft tevens aan dat de afstemming met deTangenborggroep, die één van de initiatiefnemers is, nog de nodige aandacht vraagt. Leden van de SR vragen zich af of het ook nodig is dat bewoners van zorgcentra tot de doelgroep van SamenOud moeten behoren.

Tot slot benadrukt Nijman dat Holdert over 2014 een landelijk Gouden Keurmerk heeft ontvangen als beste zorginstelling. Een erkenning waar het woon- en zorgcentrum erg trost op is.

Voor website Holdert: Klik hier....