Historie Samen Verder

HISTORIE: t/m 2015   

Voor meer informatie: Klik hier....t/m 2015


Voor de 1e nieuwsbrief - mei 2015: lees meer....

Op ma. 14-12-2015 van 16.00 - 18.00 uur is er in het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 (Bargeres) te Emmen een breed overleg over Samen Verder. Voor meer informatie + agenda: Lees meer....


Op do. 10-12-2015 was er een informatieve bijeenkomst van Samen Verder over het opstellen van een sociale agenda per gebiedsteam. Lees meer....


Op 14-10-2015 hield prof. dr. Albert Jan Kruiter een videolezing over publieke waarden in het bruggebouw. Vervolgens is n.a.v. deze lezing in groepjes verder gediscussieerd over wat het voor de aanwezigen betekent als we volgens deze waarden aan de slag gaan. 

Op 01-10-2015 werd ons ook een uitnodiging gestuurd over bijeenkomsten in het kader van 3D Atelier Samen Verder. Lees meer....

Op 01-10-2015 werd ons een nieuwe werkagenda Sociaal Domein toegestuurd. Lees verder....


Op 17 september 2015 was er een voortgangsinformatie met S.H. Luimstra, bijgewoond door Joke, Max en Geert. 


Op 9 september 2015  was er een vervolgbijeenkomst van Samen Verder in de Meerstede  in Emmen. 

In deze vergadering is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak per werkgebied. Uiterlijk in februari 2016 moet het resultaat van deze inspanningen kunnen worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

O16 juni 2015 organiseerde de gemeente een vervolg hierop in de vorm van een conferentie

in Holdert met een werkagenda voor een verdere aanpak.

Deze werkagenda helpt ons om gezamenlijk de richting te bepalen, duidelijkheid te krijgen over onze opgaven en prioriteiten te stellen. 

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en zijn de ideeën uit de werkconferentie van 29/04 om meer van elkaar te leren en elkaar te inspireren in een 3D-atelier nader uitgewerkt in een samenvatting en een invullijst met mogelijkheid tot opgave van inspirerende sprekers/thema's die zouden kunnen passen in het 3D atelier en die we graag voor het voetlicht zouden willen brengen.


Op 6 mei 2015  informeerde de gemeente belanghebbenden over het instelling van een werkbudget informele zorg: 
klik hier....

Op 29 april 2015 organiseerde de gemeente een werkconferentie over Samen verder, gericht op het sociale domein  dat in beweging is, ook in Emmen. Nieuwe ontwikkelingen zijn gaande op het terrein van participatie, jeugdhulp, wmo en informele zorg in wijken en dorpen. Deze conferentie was bedoeld om hierover met elkaar in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, inwoners en de gemeente. Immers, zij bepalen samen de agenda van de vernieuwing in het sociale domein voor de komende jaren.  
  • Lees meer over 29 april 2015  klik hier.....  
  • Tijdens deze bijeenkomst zijn 13 workshops gehouden. Meer informatie hierover: klik hier....