Historie GG t/m 2015Cultuurparticipatieproject Gekleurd Grijs Emmen 

van start met pilotproject 6*6 :


Op dinsdag 13 oktober 2015
 heeft wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen het startsein gegeven van het pilotproject voor cultuurparticipatie voor senioren in de gemeente Emmen.  Op 6 verschillende podia (locaties)in de gemeente Emmen zullen in de periode van oktober 2015 t/m januari 2016 cultuuractiviteiten voor senioren worden georganiseerd. Deze bestaan uit een zangproject, ‘de verhalentafel’ - prachtige verhalen uit ons erfgoed, aandacht voor de muziek uit de gouden jaren uit de vorige eeuw, aandacht voor dans/theater en voor poëzie en beeldende kunst. Een zeer gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande podia, zoals zorginstellingen en multifunctionele centra. 
Voor ppt presentatieklik hier....

De gemeente Emmen wil cultuur ook voor een breder publiek toegankelijker maken en heeft daartoe vorig jaar de ‘Netwerkgroep Gekleurd Grijs’  ingesteld, die als taak kreeg een sterke basis te ontwikkelen om cultuuractiviteiten onder handbereik van senioren te brengen. Met deze pilot wil de netwerkgroep bezien of dit concept werkt en welke elementen uit dit concept de  toegevoegde waarde van cultuurparticipatie voor senioren in de samenleving kan versterken.  

Medio  2016 moet de netwerkgroep vervolgens handvatten kunnen aanreiken aan de gemeente Emmen die deelname aan cultuuractiviteiten kunnen versterken en om gekleurd vergrijzen onder handbereik voor alle betrokkenen te brengen.

Het 1e resultaat van deze pilot kunnen we verwachten tijdens het cultuurfestival eind februari 2016 in woon- en zorgcentrum Holdert. 


foto's Fotogroep Klazienaveen


Op 09-10-2015 was er ter voorbereiding van de pilot een overleg met de groep aanbieders en afnemers aan deze pilot in het Bruggebouw van het gemeentehuis. Hierbij heeft cultuurwethouder Bauke Druk Wilms een stimulerende speech gehouden over het doel van gekleurd grijs en de verwachtingen die de gemeente heeft over het resultaat ervan. 


  
foto'd Fotogroep Klazienaveen


Start cultuurseizoen 2015/2016 met naamgeving nieuwe theater:
Aan het nieuwe Raadhuisplein ontstaat een wereld van ontmoeting, met een nieuwe dierentuin, een theater in wording en gelegen aan een schitterend plein. 
Ook voor senioren een prachtige plaats voor het onderhouden van sociale contacten. Daarnaast een prachtige vertrekplaats om cultuurparticipatie via het algemene aanbod ook meer gebundeld aan te bieden aan lokale netwerken. De Seniorenraad is daar nauw bij betrokken bij werkt actief mee aan het ontwikkelen van deze cultuurparticipatie bij ouderen. Voor een korte foto impressie:klik hier....