Historie Gekleurd Grijs


Op 16-10-2013 startte Gekleurd Grijs in de bibliotheek van Emmen:  lees meer....
In de periode vanaf oktober 2013 tot heden heeft de projectgroep Gekleurd Grijs een verkenning uitgevoerd naar het verkrijgen van meer inzicht te krijgen in de problematiek rondom het versterken van de cultuurparticipatie, met als doel:
 • het vergroten van deelname aan kunst en cultuur bij senioren
 • vraag en aanbod beter met elkaar in verbinding te brengen
 • het welzijn en de sociale omgeving van senioren te bevorderen.
Voor de zomervakantie 2014 is deze verkennende fase door de projectgroep afgerond met het aanbieden van een 'Handvest Gekleurd Grijs', waarin mogelijkheden zijn aangereikt om cultuurparticipatie verdere vorm en inhoud te kunnen geven.

Op 8 oktober 2014 is dit handvest gepresenteerd in een feestelijke bijeenkomst in woon- en zorgcentrum Holdert in Emmen, in aanwezigheid van wethouders Wulms, waarbij dit handvest is overhandigd aan een servicenetwerk Gekleurd Grijs, waarin zowel aanvragers (zoals o.a. grote zorginstellingen) als aanbieders (zoals cultuurorganisaties en zzp's) als andere participanten en senioren (waaronder o.a. de Seniorenraad) zitting hebben. Voor meer informatie over deze presentatie: Lees verder....    Voor informatie over de bijbehorende folder: klik hier....

08-10-2014 Gekleurd Grijs


Servicenetwerkgroep Gekleurd Grijs Emmen:
Dit netwerk van vragers en aanbieders en kennispartners zal voor de langere termijn een visie ontwikkeling voor het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Emmen. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd en senioren moeten meer handreikingen worden geboden voor deelname aan kunt- en cultuurprojecten.
De netwerkgroep zal vóór eind 2016 komen met voorstellen gericht op:
 • bevorderen dat alle betrokkenen Gekleurd Grijs zien als kansrijk gedachtegoed
 • zoeken naar middelen en mogelijkheden om met cultuur senioren te bereiken die nu nog niet bereikt worden
 • het aanreiken van handvatten voor het ontwikkelen van een cultuurbeleid voor senioren
 • versterken van de spilfunctie tussen aanbieders en vragers naar cultuur voor senioren
 • het enthousiasmeren en stimuleren van vraag en aanbod
 • zoeken naar senioren die kennis en/of kunde hebben om die kwaliteiten te delen
 • verzamelen van resultaten
 • verrijken van de samenleving door het presenteren van projecten en/of ontwikkelingen.

 • Op 29-09-2014 heeft deze netwerkgroep voor het eerst met elkaar kennis gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de taak van de netwerkgroep en de duur. Uitgangspunt is dat in 2 x 4 bijeenkomsten in 2 jaar een langere termijnvisie wordt ontwikkeld voor het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Emmen vanaf 2017 en voor de kortere termijn vraag en aanbod beter op elkaar wordt afgestemd en senioren handreikingen krijgen voor deelname aan kunst- en cultuurprojecten.

  Inmiddels is de netwerkgroep een aantal keren bijeen geweest en lijkt de tijd rijp om de inmiddels geïnventariseerde ideeën en suggesties in de praktijk uit te proberen. Dit zal in het najaar van 2015 plaats vinden, waarna de ervaringen en wat het heeft opgeleverd zal worden gepresenteerd tijdens het Gekleurd Grijs festival in februari 2016 in Emmen.
   
  Historie 2014: klik hier....