Historie adviesradenOp 6 maart 2013 heeft dit geresulteerd in een eerste startbijeenkomst, waarbij werd afgesproken tot meer informatie uitwisseling.
  
Dit heeft geleid tot een nauwer overleg/afstemming over actuele zaken, zoals:

  • 12 juli 2013 -  visiedocument Koers en keuzes klik hier....
  • Najaar 2013 -  Drie D's: Lees meer....
  • Voorjaar 2014 Nieuw beleidsplan Wmo 2015-2017.  Lees meer....
  • 14 febr.2014 / vervolg op 22 april 2014 - vier adviesraden en gemeente werken aan het verbeteren van de onderlinge afstemming en betrokkenheid

In dit laatste overleg hebben de vier adviesraden hebben zich naar elkaar en de gemeente gepresenteerd in taken en prioriteiten en er is bovendien gepraat over kansen en valkuilen.
Ook de behoefte aan tijdige informatie en betrokkenheid kwam hierbij aan de orde. Kort samengevat hieronder het resultaat van deze bijeenkomst:
  • Meer samenwerking door een heldere programmalijn, waarbij de raden vroegtijdig zullen worden betrokken bij beleidsontwikkelingen. 
  • Deze samenwerkingsafspraken zullen verder worden uitgewerkt door de voorzitters van de vier adviesraden en enkele vertegenwoordigers van de gemeente.
  • Voor de zomervakantie 2014 komen met een 1e resultaat
 

Comments