HeidehiemOp 12 juli 2013 was de Seniorenraad op werkbezoek in zorgcentrum Heidehiem.


Agenda:

                -              informatie uitwisseling met Mariette Robben (locatiemanager) en in aanwezigheid                                 van enkele leden van de cliëntenraad

                -              rondleiding

              

  • Gesprekspersonen: Mariette Robben, Fred Zwerink (voorzitter cliëntenraad) en mw. Wever (bewoonster en bestuurslid cliëntenraad) binnen.
  • Mariette Robben gaf vervolgens uitleg over haar werk en visie mbt de veranderende zorg aan ouderen.  In de wijk Emmermeer is er al veel samenwerking tussen verschillende partijen vanuit het ‘Dienstenhuus’, zodat het laagdrempelig is voor mensen met problemen. Mariette Robben denkt in mogelijkheden en van daaruit probeert ze zoveel mogelijk krachten te bundelen.Er zijn ca 1 miljoen werklozen – het is goed om hen te betrekken bij de zorg.Zo heeft zij 5 jonge mensen met een uitkering, die, i.s.m. het UWV, ondersteuning verlenen in de verzorging in Heidehiem. Deze mensen doen werkervaring op en hebben vanuit deze situatie een betere kans op de arbeidsmarkt. In Emmen-Oost is een gemeentelijk experiment in toegankelijkheid aan de gang, maar Emmermeer is hier al mee bezig en gaat hier zelfstandig mee door. Misschien kan Emmen Oost zich spiegelen aan wat in Emmermeer gebeurt.
  • Een rondleiding door het gebouw besloot dit werkbezoek.