Gemeenteraadsfracties

Regelmatig informeren wij de fracties over adviezen die wij gevraagd of ongevraagd geven over het gemeentelijk beleid.  Voor meer informatie: klik hier....

Door enkele fracties, zoals o.a. het CDA, wordt jaarlijks een informatie bijeenkomst georganiseerd met adviesraden en ouderenbonden over actuele thema's. 

Als Seniorenraad adviseren wij het college en/of de gemeenteraad van Emmen.