Gekleurd Grijs (2013 e.v.)

Op 16 oktober 2013 vond er een kennismakingsbijeenkomst plaats van Gekleurd Grijs in de bibliotheek in Emmen, gericht op het bevorderen  van meer samenwerking rond kunst en cultuur voor ouderen in de gemeente Emmen.
 
In de inleiding, die werd verzorgd door Karina Haan van kenniscentrum en adviesbureau STAMM, informeerde zij de aanwezigen (circa 25 personen vanuit de zorg, gemeente, cultuuraanbieders, kunstenaars en adviesraden (Wmo + SRE) over de behoefte aan een vernieuwend cultureel aanbod voor ouderen, wat in Gekleurd Grijs tot uiting komt in vijf speerpunten:
  • cursussen voor culturele ondernemers ter kwaliteitsverbetering van het aanbod
  • ontwikkelen van vernieuwend seniorenaanbod, evt. met financiële ondersteuning van Gekleurd Grijs Fonds
  • realiseren van lokale servicenetwerken die zorgen voor persoonlijke benadering en activering van ouderen
  • het organiseren van beeldvormingscampagnes, gericht op het positief beïnvloeden van ouderen en kunstbeoefening 
  • het organiseren van marketingcampagnes waarbij het nieuw ontwikkelde ouderenaanbod onder de aandacht van senioren wordt gebracht.
 
Frans Meerhoff - lid projectgroep Gekleurd Grijs en beleidsadviseur cultuur van de gemeente Emmen - onderbouwde e.e.a. met een cijfermatig inzicht van het aantal ouderen per gemeente in de provincie Drenthe  (waarbij Emmen met 19040 ouderen op 108.838 inwoners (= 17,5%) op de zesde plaats komt en benadrukte het belang van stimuleringsprojecten en samenwerkingsprojecten in de gemeente Emmen.
 
Pauline Westen van het Centrum voor de Kunsten uit Emmen (www.cqcentrumvoordekunsten.nl) informeerde de aanwezigen over het belang van vraaggericht onderwijs (ipv aanbodgericht) en gaf nadere uitleg over enkele nieuwe projecten voor ouderen.
 
Eline Krottje van het Grafisch proeflokaal (www.grafischproeflokaal-orvelte.nl) vertelde over enkele uitdagingen van kunstprojecten voor ouderen met behulp van klassieke afdruktechnieken in Orvelte, die enorm goed aansloegen.
  
Er blijken al veel activiteiten te bestaan voor ouderen, naast het algemene cultuuraanbod. Binnen dat aanbod is er grote behoefte aan meer bundeling/structuur/informatie van deze lokale netwerken, die ervoor zorgen dat activiteiten voor ouderen meer bekendheid krijgen.  Wat is er, voor wie is er wat en voldoet het aanbod aan een behoefte voor welke categorie senioren en is de communicatie/informatie hierover voldoende.
 
Op donderdag 28 november 2013 was er een vervolgbijeenkomst in het Centrum voor de Kunsten  CQ te Emmen , gericht op het bundelen van vraag/aanbod/communicatie. Lees meer
 
Tijdens deze bijeenkomst, bijgewoond door ca. 36 personen w.o. Bert van der Toorn namens de SRE, is afgesproken dat een kerngroepje gaat werken aan voorstellen tot verbetering van vraag en aanbod gerichte informatie. Er is veel voorhanden, maar naar doelgroepen, bereikbaarheid, betrokkenheid gemeente Emmen en alertheid kan er nog wel het e.e.a. verbeteren.