Dag van de ouderen (Historie)


2015:
Op 07-10-2015 was de Seniorenraad (SRE) voor de 6e keer actief betrokken met een stand op deze informatiedag voor ouderen in Hotel Emmen in Nieuw Amsterdam, met een drukke aanloop bij de stand voor de SRE.....

Het werd een gezellige en drukke ontmoeting tussen bezoekers en standhouders. De SRE zocht het contact met een enquête over levensloop bestendig wonen. Bijna 250 bezoekers hebben hieraan meegedaan. Daarnaast was er ook aandacht voor het uitwisselen van andersoortige informatie. Voor de SRE ieder jaar weer een prachtige gelegenheid om met mensen in contact te komen en te luisteren wat er zoal speelt en waar de SRE mee bezig is.

Tijdens deze dag is er door de seniorenraad een enquête gehouden onder de bezoekers over het thema aangepast/ levensloopbestendig wonen. Bijna 200 bezoekers hebben deze enquête ingevuld. Uit het resultaat blijkt dat er onder ouderen een grote mate van onwetendheid bestaat omtrent hetgeen hen te wachten kan staan indien en zodra zij niet meer in staat zijn hun leven voort te zetten in hun huidige woning. De seniorenraad heeft het resultaat onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht en dringend in overweging gegeven zorg te dragen voor een betere voorlichting.Voor een overzicht van het resultaat van deze enquête levensloopbestendig wonen: klik hier....


2014:
Op 1 oktober 2014 was de Seniorenraad voor de 5e keer actief betrokken bij de Dag van de Ouderen in Hotel van der Valk. Van deze bijeenkomst is een korte presentatie gemaakt en zijn de resultaten van een enquête onder de bezoekers over het Wmo thema 'Zorg' ook verwerkt.

ONZE PRESENTATIE:  Klik hier....

RESULTAAT ENQUETE: Klik hier....

(Resultaat enquête Unie Kbo: klik hier....)


2013:
Op 2 oktober 2013 nam de Seniorenraad voor de 4e keer actief deel aan deze dag met een stand, waarbij naast het promoten van het advieswerk van de Seniorenraad veel contacten zijn gelegd met ouderen en voorlichting is gegeven over het werk van de Seniorenraad en wat de SRE kan betekenen voor ouderen.

 
Ook hebben veel bezoekers een korte vragenlijst ingevuld over het verwachte levensgeluk van een 80 jarige of ouder! De resultaten van deze enquête zijn eveneens elders op deze website bekend gemaakt.
 

2 oktober 2013 Dag van de Ouderen.