Dag van de ouderen


Doelstelling:
In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot Internationale dag van de ouderen.

Op die manier werd gevolg gegeven aan initiatieven van de VN zoals het internationale actieplan van Wenen over Vergrijzing, aangenomen in 1982 door de Wereldassemblee en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in hetzelfde jaar.

Door een speciale dag in het teken van de ouderen te plaatsen, erkende de Vergadering hun bijdrage tot de ontwikkeling.

Thema’s waarvoor de Verenigde Naties zich zullen inzetten zijn onder meer: het verbeteren van de zorg voor ouderen in ziekenhuisomgevingen en het strijden tegen de uitsluiting en eenzaamheid van mensen in deze leeftijdsgroep.

In tegenstelling tot andere (met name oosterse) culturen waarbij soortgelijke feesten in het teken staan van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard zijn, gaat het bij dit feest in de westerse wereld toch om de vitaliteit van mensen boven de 55. Openbare manifestaties zijn vaak in de vorm van beurzen waarbij tal van, al dan niet commerciële organisaties, hun aanbod tonen aan de steeds groter wordende doelgroep.
 
In 1993 is voor het eerst een Europees jaar van de ouderen gehouden. Een Emmense werkgroep heeft in dat jaar enkele activiteiten in Emmen verzorgd en vervolgens het  idee gelanceerd om ieder jaar een  Emmense Dag van de ouderen te organiseren.
 
2018

Tijdens de Dag van de Ouderen in oktober 2018 zal de Seniorenraad Emmen niet meer met een eigen stand aanwezig zijn op de info-markt.  Gekozen is voor een andere opzet, waarbij leden van de Seniorenraad aanspreekbaar zijn tijdens deze markt en gesprekjes organiseren met bezoekers, waarbij volop gelegenheid is informatie uit te wisselen over activiteiten die ouderen raken en van belang kunnen zijn voor het werk van de seniorenraad.


2017
 
Woensdag  4 oktober 2017 
Dag van de Ouderen


Ook de Seniorenraad was daar aanwezig!


Bezoekers  hebben kunnen meedoen aan een quiz. 
De juiste antwoorden en de winnaar zijn te vinden door te klikken op uitslag!


Locatie: Van der Valk Hotel - Nw Amsterdam


04-10-2017
        


Voor de leden: klik hier....


HISTORIE: klik hier....