Dabar en gemeente EmmenDe gemeente Emmen kent een notitie Armoedebeleid 2015-2018Daarnaast is er een Interkerkelijk Diaconaal Samenwerkingsverband met de gemeente Emmen, opgricht in 2007. Voor meer informatie zie website Dabar 

ĉ
Seniorenraad Emmen,
19 okt. 2013 04:25