Beleidsregels aanpassing woning


Bij aanvragen om een woonvoorziening wordt middels een keukentafelgesprek de vraag van de klant in kaart gebracht en het verzoek om ondersteuning wordt middels het afwegingskader zoals omschreven in het Wmo-beleidsplan 2015 beoordeeld. Lees meer:....
(09-04-2015)