Centrumvernieuwingen / Atalanta projectDe Seniorenraad is nauw betrokken geweest - middels deelname in een klankbordgroep - bij de ontwikkeling en inrichting van het centrumgebied / Atalantaproject. Inmiddels heeft de inrichting van het centrumgebied grotendeels zijn beslag gekregen en zijn de activiteiten van deze klankbordgroep nagenoeg afgerond.

HISTORIE:
Voor een historisch overzicht van de rol van de Seniorenraad bij de ontwikkeling van de centrumvernieuwingen hebben we hieronder de belangrijkste trefpunten op een rijtje gezet.

Zo vond op 10 april 2013 een gesprek plaats met de heer Jaap Albrecht van de gemeente Emmen,  waarbij de diverse fasen en ontwikkelingen van het Atalanta project  nader werden toegelicht.
 
Een nieuw aspect was de presentatie van het visieplan van de gemeente om het Marktplein in het centrum van Emmen te gaan herinrichten. Op 03 september 2013 heeft een delegatie van de SRE (Gijltje Bekkering, Wessel Loonstra en Bert van der Toorn) de informatiebijeenkomst in de Grote Kerk te Emmen bezocht en de plannen aanschouwd. 
 
De diverse foto's en beschouwingen gaven een positief beeld over dit deel van de centrumvernieuwing. Ruime groenvoorzieningen met diverse bijzondere opstellingen wisselen het loopgedeelte af en geven het Marktplein een fraaie en geheel nieuwe uitstraling als centrumplein en als verbindingsplein tussen de diverse centrumgebieden.  
 
Waar geen duidelijkheid over bestond was de mate van toegankelijkheid van alle delen van het Marktplein voor mensen met een beperking, makkelijk toegankelijke zitbankjes voor ouderen  en het feit dat ondanks de vele horeca voorzieningen openbare toiletvoorzieningen niet waren ingepland.  Dit is aan de gemeente kenbaar gemaakt.

Nieuwsbrief:

Klankbordgroep:
regelmatig komt de klankbordgroep bijeen om de voortgang van het project op onderdelen te bespreken. 

2015

 2014
Meer informatie voor leden Seniorenraad:         klik HIER
 
Voor meer informatie over de diverse projecten klik HIER

Wilt u live een aantal bouwactiviteiten volgen    klik HIER