Samen oud

Film SamenOud

bbb       

  

SamenOud in 10 minuten!

 Bekijk de film 'Samen oud'  in 10 minuten.
              (Klik op de afbeelding)
 

Heel nieuw zorgmodel:

SamenOud is een nieuw zorgmodel, dat alle vormen van ouderenzorg samenbrengt: wonen, welzijn en zorg.

Het bestaat uit twee delen:

  1. In kaart brengen van de huidige situatie
  2. Hulp en begeleiding bieden door het Ouderenzorg Team
 
Het is een samenwerkingsproject van de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela, waaraan zo’n 1.500 ouderen meedoen.
Het zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. SamenOud heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 
De uitgangspunten hierbij zijn:
  • De oudere zelf staat centraal.
  • Voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben.
  • De zorg en begeleiding afstemmen op wat ouderen nodig hebben.
  • Samenhangende zorg en begeleiding bieden.
  • Knelpunten in de organisatie oplossen
 
Na de projectfase is het de intentie het zorgmodel een structureel onderdeel te laten worden van het aanbod aan de 75+er.
  
 
Ouderenzorg zoekt slimmere financiering:
Op donderdag 26 september 2013 tekenden zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Stadskanaal, Veendam en Pekela een intentieverklaring. Daarin spreken gemeenten en de betrokkenen uit het werkveld zorg en welzijn (UMCG, Zorggroep Meander, 15 huisartsen en Tinten Welzijnsgroep) de sterke wil uit samen op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden voor het structureel invoeren van een buitengewoon succesvolle nieuwe aanpak in de ouderenzorg.    lees verder
 
Voor meer informatie  over dit project     lees verder
 
 
Comments