Activiteiten‎ > ‎Agenda‎ > ‎

08 januari 2014 (openbare vergadering)

   AGENDA

Plenaire vergadering - Seniorenraad Emmen

08 januari 2014

van 09.30 - 12.30 uur

C 4.09 gemeentehuis Emmen

 

__________________________________________________________________________________

 


01) Opening


02) Vaststellen agenda


03) Gemeenschappelijke terug- en vooruitblik op functioneren SRE

04) Jaarplan – prioritering 2014 en verdeling van taken

        - Toelichting adhv jaarplan 2014

05) ± 10.00 uur Afscheid Herman Kocks

06) Mededelingen

        - Overleg directie Sedna dd. 16/12/2013 - korte informatie

        - Overleg adviesraden over 3D’s – 29-11-2013 - korte informatie

        - Aanstelling/ontheffing nieuwe/oude leden - afstemming

        - Overleg gemeentesecretaris 14/02-2014 - korte informatie

        - RTV Drenthe en SRE (Martin Laning) - korte informatie

        - NJ Receptie Anbo dd. 11/01-2014 - korte informatie

        - Wijzigingen vergaderdata 2014 - t.k.n.

        - Vacatures - info/voortgang


07) Notulen SRE d.d. 11-12/2013; DB d.d. 18-12-2013 ter info

08) Ingekomen en uitgaande stukken - secr.- zie website

        - stand van zaken


10) 10.30 - 12.00 uur overleg met wethouder T. Sleeking is verschoven naar 22 januari 2014.

11) Nadere invulling bijeenkomst met ouderenbonden op 27-03-2014

12) Korte evaluatie op voorlichting over Mondenproject/Noaberhuus Nw Weerdinge

13) Rondvraag

14) Sluiting

__________________________________________________________________________________

 

 AGENDA

EXTRA Plenaire vergadering - Seniorenraad Emmen

22 januari 2014

van 11.00 - 12.30 uur

C 4.09 gemeentehuis Emmen

__________________________________________________________________________________

 

 

I.v.m. het niet doorgaan van het overleg met wethouder Sleeking op 08 januari j.l. is dit overleg verschoven naar 22 januari 2014. Aan allen het verzoek om 10.45 uur aanwezig te zijn!

01)    Opening

04)    11.00 - 12.30 uur overleg met wethouder T. Sleeking

05)    Rondvraag

06)    Sluiting

Volgende plenaire vergadering SRE: 12 februari 2014

Vergaderverslagen zijn te vinden in het archief op deze website.