NIEUWE VACATURE(S): .

De Seniorenraad Emmen (SRE) is een erkend overlegpartner van de gemeente Emmen, die zich richt op het welbevinden van senioren en dit bevordert dit door de positie van bepaalde groepen van senioren permanent onder de aandacht te brengen van het gemeentelijk bestuur.

Zij doet dit op onafhankelijke basis naar de gemeente Emmen, door gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle beleidsaangelegenheden die de senioren raken.
 
De raad bestaat uit 11 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, die zijn aangesteld door het college van Burgemeester & Wethouders van Emmen. Voor meer informatie over de samenstelling van de raad klik hier..... 

In verband met de samenstelling van de ledenraad, nodigen wij ook nadrukkelijk vrouwelijke geïnteresseerden uit te reageren op deze oproep
        

ALGEMEEN

Wat wij graag vragen van nieuwe kandidaten:
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • weten wat er in de actualiteit rondom ouderen speelt
  • vaardigheid met computer/e-mailverkeer
  • in staat zijn een eigen mening te kunnen formuleren over maatschappelijke vraagstukken en daarover te kunnen discussiëren
  • voor specifieke functies - zoals bijvoorbeeld voorzitter/secretaris/penningmeester - worden aanvullende criteria gevraagd
 
Om lid te worden dienen kandidaten:
  • 50 jaar of ouder te zijn
  • woonachtig te zijn in de gemeente Emmen
  • geen lid te zijn van gemeenteraad, raadscommissie of ambtenaar van de gemeente Emmen
  • zich te verbinden voor ten minste vier jaar

Vergoeding:
  • De leden krijgen een presentievergoeding en een reiskostenvergoeding


Vacatures (m/v)
Bij de vacatures kunt u aanklikken voor meer bijzonderheden. 
Ook kunt u daar het functieprofiel uitprinten.


Per direct zoeken wij nieuwe leden (m/v):
Doordat een aantal leden (binnenkort) ons gaat verlaten als gevolg van een statutair vertrek, zoeken wij enthousiaste nieuwe kandidaten. Heb jij interesse en wil je meer weten over deze functie, kijk dan verder en neem contact met ons op. Voor meer info klik hier.... 
  
De selectieprocedure is als volgt:
Uit de selectie wordt een geschikte kandidaat door de Seniorenraad geselecteerd en voorgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen, waarna aanstelling door het college plaats vindt.