Activiteiten‎ > ‎Adviezen‎ > ‎

Woonvisie 2012-2017

Toelichting
De inspraakprocedure is in juli 2012 afgerond.
De  resultaten hiervan worden verwerkt in een definitief concept woonvisie en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Tijdens een symposium in hotel Van der Valk op 24 mei 2012 heeft de gemeente nadere toelichting op de woonvisie gegeven.
Onderliggende stukken
Behandeld in SRE
13-06-2012
         
Standpunt SRE
Onduidelijk. Verwezen wordt naar overleg met weth. Sleeking in mei 2011, waarin reeds aandachtspunten door ons zijn aangereikt.
Op verzoek van gem. Emmen van voorjaar 2012 is niet gereageerd.
Uitgebracht advies
Verwezen wordt naar het in 2011 gehouden overleg met weth. Sleeking van 14-05-2011