Activiteiten‎ > ‎Adviezen‎ > ‎

Huishoudelijke Hulp/schoonmaakondersteuning


De seniorenraad is in de voorfase betrokken geweest bij de tot stand koming van de HH1 hulp en heeft daarover op 08-02-2012 advies uitgebracht. 

Overzicht behandeling adviesvoorstel

Onderwerp: Huishoudelijke Hulp Wmo 2012

Toelichting
Van huishoudelijke hulp naar schoonmaakondersteuning!
De gemeente Emmen gaat als onderdeel van het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 de schoonmaakondersteuning (HH1 hulp/schoonmaakondersteuning) als algemene voorziening  heroverwegen. Dit mede als gevolg van het ontbreken van voldoende draagvlak en het vervallen van de inkomensgrens voor schoonmaakondersteuning.
 
Het gaat hierbij om de volgende kernpunten:
* toekennen van max. 2,5 uur huish.zorg p.week
* verlagen uurtarief zonder vermind. kwaliteit
* terugdringen adm. last van gemeente
* inbedden HH1 in wijkgerichte aanpak

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad het Wmo-beleidsplan 2012 - 2016  (incl. HH1 hulp) vastgesteld!
 
Onderliggende stukken
 
 
Behandeld in SRE 08-02-2012
Standpunt SRE    
* aandacht voor effecten resultaten
* transparante klachtenprocedure
* invoeren klantenpanels en 
   tevredenheidsonderzoek
* zorg voor rust en continuering van 
   dienstverlening. Ouderen staan niet te wachten
   op het wisselen van contracten en ander
   personeel. Dit veroorzaakt onnodige onrust.
* wat zijn de voordelen voor een
   wijkgerichte en integrale aanpak? Leidt dit
   bovendien niet tot extra adm./org. belasting?
*  zorg voor een goede afstemming met
    andere beleidsontwikkelingen
*  invoering gefaceerd
Uitgebracht advies