Activiteiten‎ > ‎Adviezen‎ > ‎

Kadernota Sportbeleid 2014-2016
Sport voor ouderen

:Onderstaand informatie over de (aanvullende) advisering i.z. Kadernota sportbeleid 2014-2016 
Toelichting
In 2011 heeft de SRE een advies uitgebracht naar het college i.z. de kadernota sportbeleid 2011 t/m 2015. Daarbij is aandacht gevraagd voor het blijven  realiseren van sport en beweging door ouderen. 
 
Voor 2012 vraagt de SRE verdere concretisering van de interventie-afspraak uit de kadernota:
"Op zoek gaan naar (financiële) mogelijkheden om het gemeentelijk sportproject voor Senioren na afloop van de projectperiode van 2 jaar te borgen door het structureel in te gaan voeren."
 
Als gevolg van de bezuinigingen 2011 t/m 2015 is in het najaar 2013 een wijzigingsvoorstel ingediend, waarbij het destijds aangestelde aantal sportmedewerkers wordt teruggebracht tot  2,7 fte voor de periode t/m 2016.
Het voorstel tot besluitvorming is inmiddels voor advies voorgelegd aan de SRE, die daarop op 17 oktober 2013 instemmend heeft gereageerd.
Onderliggende stukken

Behandeld in SRE
13-07-2011  en v.w.b. het nieuwe voorstel op
09-10-2013
Uitgebracht advies